Programma
home
lesson study
programma
kosten
Het lesson study team, bestaande uit drie tot zes wiskundedocenten van dezelfde school, doet onderzoek naar het leren van leerlingen door het ontwerpen van onderwijs. Het team wordt daarbij ondersteund door medewerkers van de Universiteit Twente.

Alle bijeenkomsten vinden plaats op de school van de deelnemende docenten. Het programma (aantal bijeenkomsten en duur van de bijeenkomsten) wordt aan de wensen van de deelnemers en de school aangepast. De data en tijden waarop het lesson study team bijeenkomt, worden in onderling overleg vastgelegd.

Om een beeld te geven van een mogelijk invulling van het programma, vindt u hieronder een voorbeeldprogramma. In het voorbeeldprogramma wordt één onderzoeksles ontworpen. Dit programma is gebaseerd op het format waarmee in het schooljaar 2009-2010 goede ervaringen zijn opgedaan.

Voorbeeldprogramma
Het voorbeeldprogramma bestaat uit vijf bijeenkomsten van 90 minuten en twee onderzoeksdagen.
Tijdens de vijf bijeenkomsten wordt gezamenlijk een onderzoeksthema gekozen en een bijbehorende onderzoeksles ontworpen.
Tijdens de eerste onderzoeksdag* wordt de gezamenlijk ontwikkelde onderzoeksles in de praktijk getest. Eén van de teamleden geeft de onderzoeksles terwijl de andere leden van het lesson study team de leerlingen observeren. Op basis van de observaties wordt de onderzoeksles nabesproken. Vervolgens wordt de opgedane ervaring gebruikt om gezamenlijk de onderzoeksles bij te stellen.
Tijdens de tweede onderzoeksdag* wordt de herziene onderzoeksles in een andere klas opnieuw getest en geëvalueerd, waarna de deelnemers opgedane ervaringen vastleggen.

* Indien gewenst kunnen de mogelijkheden worden bekeken om deelnemers te vervangen tijdens de onderzoeksdagen.

Vragen en wensen
Mocht u vragen en/of wensen hebben met betrekking tot het programma, dan kunt u contact opnemen met Daan van Smaalen.